MagStick רשת מגנטית לחלון התקנה

magstick open

דרך מהירה וקלה להרכבת מסגרת רשת לחלון

פתיחה מגנטית קלה ללא חשש מכניסת חרקים אל תוך הבית עם הרכבה פשוטה של רשת מגנטית MagStick שלנו. 

הרשת המגנטית מותקנת בהתאמה אישית לחלון, ההרכבה פשוטה ומשפרת את איכות החלון בבית. הערכה שלנו מגיעה עם כל האביזרים להרכבה המסגרת, היא פתרון חסכוני ומתאים לכל סוג של חלון ועמידה לאורך זמן. כלי העבודה היחיד להתקנה הוא מספריים.

בנית המסגרת
MagStick רשת מגנטית לחלון התקנה קלה ופשוטה
  • המסגרת מגיעה בשלושה גדלים מידות של 1.2X1.2, 1.5X1.5, 1.8X1.2
  • מגוון צבעים לבן, אפור בהיר ואפור כהה
  • מתאים לחלונות עץ ומתכת, שהם הזזה או שנפתחים לבחוץ.
  • התקנה פשוטה ומהירה
רשת מגנטית כל סוגי החלונות

פרופיל |פס מגנטי דביק| פס מגנטי |פינות |מגני רוח|מחבר מאריך| רשת נגד יתושים  Clear Advantage (צבע שחור).

כלי עבודה ומוצרים הדרושים

בנוסף להערכה  , דרושים כלי עבודה הבאים על מנת להתקין את המסגרת בצורה הטובה ביותר.

מספריים

הוראות התקנה והרכבה
2

שלב 2  מדוד הפרופיל:

סמן על גבי הפרופיל כמה אתה צריך לקצר כדי להתאים למידת החלון  .

שלב 1  מדידת החלון:

מדוד את אורך והרוחב של החלון היכן שהמסגרת תותקן

שלב 1  מדידת החלון:

מדוד את אורך והרוחב של החלון היכן שהמסגרת תותקן

2

שלב 2  מדוד הפרופיל:

סמן על גבי הפרופיל כמה אתה צריך לקצר כדי להתאים למידת החלון  .

שלב 4  הנח את הרשת:

הנח את הרשת נגד יתושים על גבי המסגרת שיצרת , כך הרשת תכסה את כולה

3

שלב 3 התאמת המסגרת:

חתוך הפרופיל ואת סרטים המגנטים למידה הדרושה עם מספריים

3

שלב 3 התאמת המסגרת:

חתוך הפרופיל ואת סרטים המגנטים למידה הדרושה עם מספריים

שלב 4  הנח את הרשת:

הנח את הרשת נגד יתושים על גבי המסגרת שיצרת , כך הרשת תכסה את כולה

6

שלב 6 הצמד את המגנט:

דחוף את המגנט אל תוך המסילה

5

שלב 5 הרכבת הרשת:

הרכב את הרשת על גבי המסגרת

5

שלב 5 הרכבת הרשת:

הרכב את הרשת על גבי המסגרת

6

שלב 6 הצמד את המגנט:

דחוף את המגנט אל תוך המסילה

8

שלב 8 חבר את הסרט המגנטי:

חבר את הסרט המגנטי הדביק אל המסגרת ( פס הדבק כלפי מעלה).

7

שלב 7 חתוך את השאריות:

חתוך את השאריות עם מספריים או סכין יפני  ( זהירות לא לחתוך את הרשת).

7

שלב 7 חתוך את השאריות:

חתוך את השאריות עם מספריים או סכין יפני  ( זהירות לא לחתוך את הרשת).

8

שלב 8 חבר את הסרט המגנטי:

חבר את הסרט המגנטי הדביק אל המסגרת ( פס הדבק כלפי מעלה).

10

שלב 10 ניקיון:

נקה היטב את מסגרת החלון (עדיף עם אלכוהול) והנח לייבוש.

9

שלב 9 מגן רוח:

מקם את מגן הרוח בגובה 1/3 כשפס הדבק כלפי מעלה

9

שלב 9 מגן רוח:

מקם את מגן הרוח בגובה 1/3 כשפס הדבק כלפי מעלה

10

שלב 10 ניקיון:

נקה היטב את מסגרת החלון (עדיף עם אלכוהול) והנח לייבוש.

12

שלב 12 הנח להתייבשות:

הנח את הרשת לייבוש לפחות ל24 שעות לפני שימוש ראשוני

11

שלב 11 התקנת המסגרת:

חבר את מסגרת הרשת אל החלון תוך כדי הוצאת רצועת הדבק. לחץ קלות עד להדבקה.

11

שלב 11 התקנת המסגרת:

חבר את מסגרת הרשת אל החלון תוך כדי הוצאת רצועת הדבק. לחץ קלות עד להדבקה.

11

שלב 12 הנח להתייבשות:

הנח את הרשת לייבוש לפחות ל24 שעות לפני שימוש ראשוני