Bdsolar - למה דווקא רשת סולארית?

הרשת הסולארית

המובילה בארץ....

שומרת עליך

הרשת הסולארית שלנו שומרת מפני השמש.
למרות שהשמש מספקת אור יום ומחממת , חשיפה ממושכת גורמת לפגיעה על ידי קרני UV מסוכנות והנזק יכול להיות בלתי הפיך. הרשת הסולארית שאנחנו משווקים יכולה לשלוט על הנזק שנגרם מקרני השמש. על ידי התקנת הרשת הסולראית אפשר לצמצם את הדהייה של שטיחים, וילונות, ריפוד, לעזור לחסוך באנרגיה, ולהפחית את העלות של מיזוג אוויר על ידי שמירה על חדרים קרירים יותר. תוך סינון או השמש וחום מהצד החיצוני, האריג הייחודי שממנו עשויה הרשת הסולראית מאפשר שקיפות טוב יותר מפנים הבית. 
shield4, shield, security, defense, protection, anti virus, dualtone
atom, atom, science
sun2, sun, brightness, day, lightness
eye7, eye, views, vision, visit

טכנולגיה מתקדמת

שומרת מהשמש

מעניקה פרטיות

הרשת הסולארית יכולה להיות מותקנת מתוך או מחוץ לחלון שבבית או במשרד.
הרשת עובדת בצורה כזאת שהיא סופגת את החום הנפלט מן השמש ומונעת כניסת חום לתוך הבית.
בנוסף הרשת מונעת סינוור שמגיע מן השמש ופוגע בחלון. הרשת הסולארית קלה להרכבה.
תוכלו להשוות בין כל רשת סולארית אחרת ותוכלו להבין למה הרשת הסולארית שלנו עדיפה יותר!

מבחוץ או מבפנים

home10, home, house, building
images, images, pictures, photos, graphics

גלריה

direction, direction, address, directions, location, map
cart7, cart, ecommerce, shopping, products, purchase, buy, store