ga(‘set’, ‘&uid’, {{USER_ID}}); // Set the user ID using signed-in user_id. Bdsolar - בית

ברוכים הבאים


חברת בי די סולאר יבואנית  בתחום הרשתות נגד יתושים בתחום העסקי, אנו משווקים שלושה סוגים של רשתות המתקדמות והאיכותיות בתחום, רשתות שקופות , רשת עמידה מפני חיות ורשת סולארית  ואנו היבואן  מהיצרן האמריקאי המוביל בארה"ב.
 החברה הוקמה בשנת 2009 ועד כה היא משווקת למאות בתי עסק לאלומיניום  ברחבי הארץ.
medal2, medal, prize